1. DREPT CIVIL SI PROCESUAL CIVIL

  DREPT CIVIL SI PROCESUAL CIVIL
  •  Asistenta si reprezentare in litigii civile de orice natura, in fata oricarei instante judecatoresti sau arbitrale;
  • Intocmirea si sustinerea actiunilor civile in fata oricarei instante judecatoresti sau arbitrale;
  • Elaborarea de intampinari, cereri reconventionale, concluzii scrise, note de sedinta, note de probatoriu, interogatorii etc.;
  Mai multe detalii
 2. CONSTRUCTII SI REAL ESTATE

  CONSTRUCTII SI REAL ESTATE
  • Asistenta si reprezentare pe durata desfasurarii unui proiect, de la negocierea contractului de lucrari si pana la solutionarea eventualelor litigii legate de constructie;
  • Asistenta si reprezentare in litigiile privitoare la nerespectarea obligatiilor inscrise in contractele de subantrepriza;
  • Asistenta si reprezentare la negocierea clauzele contractuale cu autoritati  publice;
  • Asistenta si reprezentare in diverse litigii din domeniul imobiliar;
  Mai multe detalii
 3. ADMINISTRATIV SI ACHIZITII PUBLICE

  ADMINISTRATIV SI ACHIZITII PUBLICE
  • Asistenta si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in actiuni de contencios administrativ avand ca obiect anulare si/sau suspendare executare acte administrative (dispozitii primar, autorizatii de construire, hotarari de consiliu local etc.), restituire taxe de prima inmatriculare/poluare, despagubiri, sanctiuni pentru neexecutarea hotararilor judecatoresti;
  Mai multe detalii
 4. SOCIETATI COMERCIALE

  SOCIETATI COMERCIALE
  • Asistenta si reprezentare in litigii in materia societatilor comerciale;
  • Asistenta si reprezentare in aspecte privind infiintarea, organizarea, functionarea, divizarea, fuziunea, dizolvarea, lichidarea de societati comerciale;
  • Redactarea de acte constitutive/statutate/acorduri de asociere, hotarari/decizii organe statutare, majorari si reduceri de capital social, contracte cesiune parti sociale/actiuni;
  • Asistenta si reprezentare in fata ONRC.

  

  Mai multe detalii
 5. PROPRIETATE INTELECTUALA SI...

  PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA
  • Asistenta si reprezentare in litigii privind dreptul de autor si drepturile conexe, brevetele, marcile comerciale, inclusiv in litigiile vizand concurenta neloiala;
  • Intocmirea, amendarea, negocierea si incetarea de contracte specifice dreptului de autor si drepturilor conexe, vizand inclusiv crearea, transferul si comercializarea de tehnologie;
  Mai multe detalii
 6. FINANCIAR-FISCAL SI BANCAR

  FINANCIAR-FISCAL SI BANCAR
  • Asistenta si reprezentare in litigii de drept fiscal;
  • Intocmire de contestatii impotriva actelor administrative fiscale, asistentas si reprezentare in procedura administrativa prealabila;
  • Intocmire actiuni in anularea si/sau suspendarea actelor administrative fiscale nelegale (decizii de impunere, instiintari de compensare, procese-verbale de control etc.), asistenta si reprezentare in fata instantei de judecata;

  

  Mai multe detalii
 7. ENERGIE, RESURSE NATURALE SI MEDIU

  ENERGIE, RESURSE NATURALE SI MEDIU
  • Asistenta si reprezentare in litigii din domeniul resurselor naturale si al aspectelor de mediu;
  • Elaborarea, amendarea, negocierea si incetarea de contracte de furnizare sau vanzare-cumpare de energie electrica, petrol, alti combustibili sau gaze naturale;
  Mai multe detalii