ENERGIE, RESURSE NATURALE SI MEDIU

  • Asistenta si reprezentare in litigii din domeniul resurselor naturale si al aspectelor de mediu;
  • Elaborarea, amendarea, negocierea si incetarea de contracte de furnizare sau vanzare-cumpare de energie electrica, petrol, alti combustibili sau gaze naturale;
  • Indeplinirea formalitatilor pentru obtinerea de licente/autorizatii/avize/aprobari pentru activitati cu impact asupra mediului sau in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale;
  • Asistenta si reprezentare in fata autoritatilor publice, precum ANRE sau autoritati cu competente in domeniul protectiei mediului.