DREPT CIVIL SI PROCESUAL CIVIL

  •  Asistenta si reprezentare in litigii civile de orice natura, in fata oricarei instante judecatoresti sau arbitrale;
  • Intocmirea si sustinerea actiunilor civile in fata oricarei instante judecatoresti sau arbitrale;
  • Elaborarea de intampinari, cereri reconventionale, concluzii scrise, note de sedinta, note de probatoriu, interogatorii etc.;
  • Asistenta si reprezentare in proceduri de divort, partaje, mosterniri si succesiuni;
  • Asistenta si reprezentare in cadrul actiunilor specifice dreptului de proprietate (precum revendicari imobiliare, actiuni in granituire, iesiri din indiviziune, uzucapiuni, accesiuni);
  • Asistenta si reprezentare in proceduri de executare silita, inclusiv contestatii la executare;
  • Asistenta si reprezentare in proceduri necontencioase sau ad-hoc, inclusiv concilieri sau tranzactii;
  • Consultanta cu privire la interpretarea si aplicarea dispoziţiilor Codului Civil in vigoare;
  • Intocmirea, amendarea, negocierea si incetarea oricarui tip de contract civil.