CONSTRUCTII SI REAL ESTATE

 • Asistenta si reprezentare pe durata desfasurarii unui proiect, de la negocierea contractului de lucrari si pana la solutionarea eventualelor litigii legate de constructie;
 • Asistenta si reprezentare in litigiile privitoare la nerespectarea obligatiilor inscrise in contractele de subantrepriza;
 • Asistenta si reprezentare la negocierea clauzele contractuale cu autoritati  publice;
 • Asistenta si reprezentare in diverse litigii din domeniul imobiliar;
 • Asistenta si reprezentare la orice fel de tranzactie imobiliara (vanzare-cumparare de terenuri/cladiri/constructii/apartamente, promisiuni de vanzare-cumparare, donatie, schimb, inchiriere);
 • Verificari privind titluri de proprietate, anterior incheierii tranzactiei;
 • Grevarea imobilelor de sarcini, reprezentare in diverse litigii cu privire la respectivele bunurile respective;
 • Analiza acordului de proiect vizat a fi incheiat cu o autoritate publica;
 • Elaborare contract de asociere, vanzare-cumparare, constituire ipoteca si asistenta si reprezentare la negocierea clauzelor contractuale cu autoritatea publica;
 • Asistenta si reprezentare in relatia cu bancile, asistenta la negocierea conditiilor de acordare a finantarilor pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare;
 • Colaborare cu experti autorizati pentru efectuarea operatiunilor de cadastru si inregistrarea in Cartea Funciara a imobilelor;
 • Asistenta si reprezentare in fata OCPI-urilor.