ADMINISTRATIV SI ACHIZITII PUBLICE

  • Asistenta si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in actiuni de contencios administrativ avand ca obiect anulare si/sau suspendare executare acte administrative (dispozitii primar, autorizatii de construire, hotarari de consiliu local etc.), restituire taxe de prima inmatriculare/poluare, despagubiri, sanctiuni pentru neexecutarea hotararilor judecatoresti;
  • Asistenta si reprezentare in procedura administrativa prealabila;
  • Redactarea de plangeri contraventionale;
  • Analiza documentatii de atribuire, intocmirea de cereri de clarificare/modificare;
  • Redactare contestatii si plangeri;
  • Asistenta juridica in legatura cu contracte finantate din fonduri europene;
  • Asistenta si reprezentare in fata CNSC si a instantelor competente;
  • Asistenta si reprezentare in fata autoritarilor contractante si/sau a autoritatilor de management.